Ffurflen gais ailadrodd presgripsiwn

Yma gallwch wneud cais i ailadrodd presgripsiwn. Nodwch mai dim ond ceisiadau ar gyfer ailadrodd prescripsiwn y gallwn eu derbyn yma – ni fyddwn yn prosesu nac yn ymateb i geisiadau am feddyginiaeth unigol. Os ydych angen adolygiad efallai bydd rhaid i chi siarad gyda meddyg.

Mae ffurfleni cyswllt ein gwefan yn defnyddio ebost i gyfathrebu gwybodaeth. Cliciwch yma i ddarllen ein polisi ebost.