Atal cenhedlu

Mae’n meddygon i gyd yn gallu trafod a chynghori ar ddulliau atal cenhedlu. Gallwch hefyd fynd i glinic cymunedol yn Ysbyty Gwynedd.

Gallwch gael presgipsiwn ar gyfer:

  • Y bilsen atal cenhedlu
  • Pilsen progesterone yn unig
  • Patsh atal-cenhedlu

Os hoffech wybod am eich dewisiadau yn gyntaf mae llawer iawn o adnoddau ar gael. Mae gwefan Sexwise yn un adnodd dibynadwy, hawdd i’w ddeall.

Yn ogystal â’r dulliau craidd uchod, gallwn hefyd gynnig gwasanaethau arbenigol.

Coil

Logo y coil

Meddygon: Dr Katie, Dr Marc

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael coil gallwn wneud hyn yng Nghoed y Glyn. Gallwch gael coil copr, neu coil hormonau (Mirena neu Kyleena).

Cyfnod trwyddedig:

Copr – 5 mlynedd (rhai yn 10 mlynedd)

Mirena/Kyleena – 5 mlynedd

Implant

Logo yr implant

Meddygon: Dr Katie, Dr Jo

Gallwn hefyd osod yr ‘implant’ (Nexplanon).

Cyfnod trwyddedig: 3 mlynedd

Mae’r gwasanaeth yma hefyd ar gael i gleifion meddygfeydd eraill, gan bod cytundeb gennym gyda’r Bwrdd Iechyd.

I drafod ymhellach ac i drefnu apwyntiad i osod y coil neu’r implant, ffoniwch y feddygfa.