Safonau hygyrchedd

Rydym eisiau gwella’r ffordd y gallwch gael mynediad at wasanaethau drwy eich practis meddyg teulu.

Beth y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni:

  • Y gofal cywir ar yr adeg gywir, yn seiliedig ar eich anghenion. Gall hyn olygu gweld gweithiwr iechyd proffesiynol mwy priodol heb orfod gweld eich meddyg teulu.
  • Gwybodaeth ddwyieithog dros y ffôn am wasanaethau lleol a gwasanaethau brys.
  • Gwybodaeth ynglŷn â sut i gael y cymorth a’r cyngor cywir.
  • Ymateb cyflymach pan fyddwch yn ffonio eich practis.
  • Systemau ffôn gwell fel nad oes angen ichi ffonio lawer gwaith.
  • Amrywiaeth o opsiynau i gysylltu â’ch practis a threfnu apwyntiad.
  • Byddwn yn cynllunio ein gwasanaethau, yn gwrando arnoch, ac yn sicrhau bod ein gwasanaethau’n bodloni eich anghenion.