Logo deintydd

Deintydd

Nid ydym yn cynnig gwasanaethau deintyddol nac yn trin problemau deintyddol. Os ydych angen triniaeth ddeintyddol, bydd angen i chi weld deintydd.

Os ydych angen cofrestru gyda deintydd, mae gan wefan GIG Cymru restr o’r deintyddion yn yr ardal. Dylech gysylltu gyda’r deintyddfeydd er mwyn canfod os ydynt yn derbyn cleifion GIG newydd.

Ar gyfer argyfwng deintyddol, ffoniwch Gofal Iechyd Cymru ar 0845 46 47.