Logo ffisiotherapi

Ffisiotherapi

Gallwch gyfeirio eich hunan i gael ffisiotherapi heb weld meddyg.

Mae ffisiotherapi yn gweithio’n dda ar gyfer;

 • Poen gwddf
 • Poen cefn
 • Anaf i gymal
 • Poen mewn cymal neu gyhyr

Siaradwch gyda meddyg gyntaf os oes:

 • Newidiadau gyda pasio dwr neu agor eich bowels
 • Cymal wedi chwyddo ac yn boeth
 • Poen difrifol a chyson sydd ddim yn gwella
 • Colli pwysau annisgwyl
 • Gwendid, pinau mân, neu golli teimlad
 • Poen mewn nifer o gymalau
 • Diagnosis neu driniaeth cancr

Anfonwch eich ffurflen i:

Adran Ffisiotherapi
Ysbyty Penrhos Stanley
Ffordd Traeth Penrhos
Caergybi
Ynys Môn
LL65 2QA