Newyddion

Brechiadau COVID

Mae’r dudalen hon yn diweddaru am y frechiadau. Cliciwch yma i  gael mwy o wybodaeth am y rhaglen frechu COVID …

Brechiadau ffliw

Pobl dros 65 neu gyda chyflwr iechyd hir-dymor Mae’r ffliw yn debygol o fod yn fwy difrifol os oes gennych …

Swydd – Derbynnydd

28 awr yr wythnos Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a chyfeillgar i ymuno a’r Practis. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus …

Croeso nôl i Dr Jo

Rydym yn falch iawn o groesawu Dr Jo yn ôl o Awstralia. Mae o wedi cael amser gwych ond yn …