Logo optegydd

Optegydd

Logo Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru

Mae llawer o optegwyr yn ein hardal yn ran o gynllun Archwiliadau Iechyd Llygaid Cymru. Oherwydd eu harbenigedd a’u hoffer, gall optegwyr ddiagnosio a thrin problemau llygaid a golwg. Gallant roi cyngor, dechrau triniaeth, neu os oes angen, cyfeirio at arbenigwr yn yr ysbyty.

Dyma rai o’r problemau y gallant roi sylw iddynt:

  • llygaid sych
  • llygaid ddagreuol
  • colli golwg a chataract
  • lwmpiau ar yr amrannau
  • llid yr amrannau (conjunctivitis)
  • ‘floaters’ a goleuadau’n fflachio
  • alergedd
  • crafiad i’r llygad neu rhywbeth yn y llygad
  • colli golwg yn sydyn mewn un llygad