Cyfleoedd swyddi

Derbynnydd

Mae angen Derbynydd yn rhan amser am 24 awr yr wythnos.

Mae angen yr hyblygrwydd i weithio ar draws dwy safle gyda’r gallu i weithio oriau ychwanegol ar gyfer gwyliau a salwch.

Mae dyletswyddau’n cynnwys cyfarch cleifion, ateb y ffôn, delio gydag ymholiadau, trefnu apwyntiadau a thasgau gweinyddu eraill.

Rydym yn chwilio am berson all gyfathrebu’n dda gyda chydweithwyr a chleifion yn y Gymraeg, a gweithio’n dda fel rhan o dim prysur.

Ymgeisiwch yn ysgrifenedig gyda CV llawn i Miss Bethan Williams, Rheolwr y Practis, Coed y Glyn, Llangefni, LL77 7DU

Neu anfon ebost i Bethan.Williams4@wales.nhs.uk

Dyddiad cau – Dydd Mawrth 10fed o Awst 2021

Os gwelwch yn dda peidiwch ag ateb drwy Facebook, defnyddiwch y dulliau uchod. Diolch.