Meddygfeydd

Coed y Glyn, Llangefni

Ein prif feddygfa:

 • 4 ystafell ymgynghori
 • 2 ystafell nyrs
 • Mân lawdriniaeth
 • Rheolwraig y feddygfa
 • Staff gweinyddol
 • Dosbarthu meddyginiaethau
 • Bydwraig
 • Cwnsela
 • Myfyrwyr

Meddygfa Coed y Glyn
Church Terrace
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7DU

Glan Menai, Llanerchymedd

Ein meddygfa gangen:

 • 1 ystafell ymgynghori
 • 1 ystafell nyrs
 • Dosbarthu meddyginiaethau

Meddygfa Glan Menai
Bridge St
Llanerchymedd
Ynys Môn
LL71 8EU