Llun desg meddyg
Cefndir fferyllfa
sleidar
Croeso i’n gwefan

Yma cewch wybodaeth a newyddion

Yma cewch hyd i wybodaeth am ein meddygfa a chael y newyddion diweddaraf

Yma cewch wybodaeth am ein meddygfa a’r newyddion diweddaraf

Welcome to our website

Here you’ll find information and news

Here you will find information about our surgery and the latest news

Here you will find information about our surgery and the latest news

fixed_bg
Pwy ddylwn i weld?

Cliciwch yma i ddarganfod am hunan-ofal a gwasanaethau yn y gymuned

Nid meddyg yn unig allai fod o gymorth. Cliciwch yma i ddarganfod am hunan-ofal a gwasanaethau yn y gymuned

Nid meddyg yn unig all fod o gymorth. Cliciwch yma i ddarganfod am hunan-ofal a gwasanaethau yn y gymuned

Newyddion diweddaraf

Oeddech chi'n gwybod?
Slide 1
Gallwch hunan-gyfeirio i weld ffisiotherapydd

Cliciwch isod am fwy o wybodaeth, ac i weld y ffurflen hunan-gyfeirio

Fferyllfa
Gallwch gael triniaeth am amryw o broblemau gan eich fferyllydd

Cliciwch isod i ddarllen mwy am y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin

Cliciwch isod i ddarllen mwy am y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin

Cliciwch isod i ddarllen mwy am y Gwasanaeth Anhwylderau Cyffredin

Optegydd
Gall eich optegydd asesu a thrin y rhan fwyaf o broblemau llygaid a’r golwg

Cliciwch isod i ddarllen mwy am y gwasanaeth WECS

Cliciwch isod i ddarllen mwy am y gwasanaeth WECS

Cliciwch isod i ddarllen mwy am y gwasanaeth WECS

Sampl dwr
Os ydych yn dod â sampl dŵr i’r feddygfa oherwydd symptomau newydd dylech lenwi ffurflen

Cliciwch isod i fynd i’r ffurflen

Cliciwch isod i fynd i’r ffurflen

Cliciwch isod i fynd i’r ffurflen

previous arrow
next arrow
Tu allan i oriau

6:30pm – 8:00am

Rydym ar gael yn y feddygfa rhwng 8:00am a 6:30pm. Tu allan i’r amser yma mae gwasanaeth arall ar gael os ydych yn meddwl eich bod angen gweld meddyg

 


 

Teclyn gwirio symptomau

Mae hwn yn declyn ar-lein sy’n eich galluogi i wirio symptomau a chael cyngor

 


 

  • Llewygu ac anymwybodol
  • Poen yn y frest neu drawiad y galon
  • Ffitiau epileptig
  • Anafiadau difrifol neu waedu
  • Llosgiadau drwg
  • Amheuaeth o strôc
  • Alergedd difrifol

Ein meddygfeydd

Coed y Glyn, Llangefni

01248 722 229

Glan Menai, Llanerchymedd

01248 470 213

Mae gennym ddau safle. Y brif feddygfa yw Coed y Glyn, Llangefni, ac mae Glan Menai yn feddygfa gangen yn Llanerchymedd. Cliciwch isod am fwy o wybodaeth.

Rydym yn defnyddio ein tudalen Facebook i rannu gwybodaeth pwysig ac i’ch hysbysu o newidiadau. Cliciwch yma i fynd yno. Hoffwch ni er mwyn cadw fyny gyda’r newyddion diweddaraf.

Beth am danysgrifio i’n ebyst? Byddwn yn gyrru ebyst allan gyda newyddion am y feddygfa a hysbysiadau am ein gwasanaeth. Cliciwch yma i danysgrifio.