Swydd – Derbynnydd

28 awr yr wythnos

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol a chyfeillgar i ymuno a’r Practis.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos sgiliau cyfathrebu a technoleg gwybodaeth cryf a gyda’r gallu i weithio o dan bwysau.

Bydd yr angen i fod yn hyblyg i weithio oriau ychwanegol ar gyfer gwyliau a salwch fel bo’r angen.

Bydd cymhwyster mewn Gwasanaethau Dosbarthu Lefel 2 neu gymhwyster gyfatebol ac hefyd profiad o fewn maes Gofal Sylfaenol yn fantesiol.

Bydd y gallu i siarad yn Gymraeg yn fanteisiol.

Gellir gwneud cais drwy CV a llythyr drwy e-bost neu drwy’r post i:
E-bost: bethan.williams4@Wales.nhs.uk
Miss Bethan Williams, Rheolwr y Practis, Coed y Glyn, Llangefni, LL77 7DU.

Dyddiad cau – Dydd Llun 7fed o Fedi 2020