Ffurflen sampl dŵr

Os oes symptomau wrin newydd gennych, gallwn brofi sampl. Os am ddod â sampl i mewn i’r feddygfa, bydd angen i chi gwblhau ffurflen sampl wrin.

Y rheswm am hyn yw bod nifer o gleifion yn gadael samplau yn y dderbynfa heb wybodaeth. Mae’n bwysig ein bod yn gwybod am symptomau er mwyn penderfynu ar y driniaeth orau.

Ni fyddwn yn derbyn sampl heb ffurflen wedi ei gwblhau.

Gallwch lenwi’r ffurflen yn y feddygfa neu argraffu un i’w llenwi adref.