Amseroedd agor y fferyllfeydd

Mae llawer o bobl yn parhau i fynd i’r fferyllfa i gael cyngor ar symptomau tagu a gwres. Os oes tagu newydd neu wres gennych PEIDIWCH â mynd i’r fferyllfa. Ewch i wefan NHS Direct Wales am gyngor.

Oherwydd y galw mawr ar wasanaethau’r fferyllfeydd maent wedi gorfod newid eu hamseroedd agor.

Boots Llangefni

Agor 10yb – 1yp

Cau 1yp – 3yp

Agor 3yp – 5:30yp

Wedi cau:

Dydd Gwener y Groglith (10 Ebrill)
Dydd Llun y Pasg (13 Ebrill)

Rowlands Llangefni

Agor 10yb – 2yp

Cau 2yp – 3yp

Agor 3yp – 4:30yp (4yp ar ddydd Mawrth)

Golchi dwylo

Mae’n hanfodol eich bod yn golchi eich dwylo’n aml. Gwnewch am 20 eiliad gyda sebon.

Tagu

Tagwch i fewn i hances, yna ei roi yn y bin. Golchwch eich dwylo wedyn.