Teli Môn

Mae Dr Dyfrig wedi ymuno gyda Dr Stephen MacVicar i gynhyrchu cyfres fideo sy’n trafod pynciau llosg i’w gwneud gyda coronavirus.

Mae Teli Môn yn wasanaeth cymunedol sy’n cynhyrchu rhaglenni ar-lein. Cliciwch yma i fynd i’w gwefan, neu mae tudalen Facebook ganddynt hefyd.

 

Golchi dwylo

Mae’n hanfodol eich bod yn golchi eich dwylo’n aml. Gwnewch am 20 eiliad gyda sebon.

Tagu

Tagwch i fewn i hances, yna ei roi yn y bin. Golchwch eich dwylo wedyn.